Technické listy

Technický list výrobku
  • ŠKOLKAŘSKÝ SADBOVAČ V150/74 MAX-50 nebo HARD-60
  • ŠKOLKAŘSKÝ SADBOVAČ V200/74 MAX-40 nebo HARD-60
  • ŠKOLKAŘSKÝ SADBOVAČ V300/53 MAX-40 nebo HARD-60
Technický list výrobku
  • PODPĚRA VYSOKÁ
  • PODPĚRA NÍZKÁ