bannpagestop

 


Imię ...

Temat ...

E-mail

Treść wiadomości ...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu niezbędnych do prowadzenia korespondencji z Marbet Sp. z o.o.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią poniższej informacji.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul.Chochołowska 28, tel.: +48 33 812 71 00, e-mail:
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować telefonicznie + 48 33 812 74 02 lub mailowo pod adresem: .
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. 
  4. Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie później jednak niż przez okres 30 dni od ostatniego kontaktu korespondencyjnego, po upływie którego zostaną usunięte. Dla celów dowodowych prosimy, by cofnięcia zgody dokonać na adres mailowy: lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innyego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  7. W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.